مطالبی کوتاه در رابطه با سامانه‌های داده‌برداری

مطالبی کوتاه در رابطه با سامانه‌های داده‌برداری

عنوان سند مطالبی کوتاه در رابطه با سامانه‌های داده‌برداری
تهیه کننده علیرضا علی‌حسینی
موضوع سامانه داده‌برداری
نوع فایل مقاله
کلیدواژه داده‌برداری، تست، اندازه‌گیری، نرم‌افزار، لب ویو، LabVIEW
s
شکل ‏2 1: صورت‌‌‌هاي مختلف آمايش سيگنال

آمایش یا تطبیق سیگنال

عنوان سند آمایش یا تطبیق سیگنال
تهیه کننده علیرضا علی‌حسینی
موضوع آمایش سیگنال
نوع فایل متن و عکس
کلیدواژه داده‌برداری، آمایش سیگنال، تطبیق سیگنال
s
شکل ‏2 1: تبدیل فوریه سریع

مقدمه ای بر تبدیل فوریه سریع (FFT)

عنوان سند مقدمه ای بر تبدیل فوریه سریع (FFT)
تهیه کننده علیرضا علی‌حسینی
موضوع تبدیل فوریه سریع
نوع فایل متن و عکس
کلیدواژه داده‌برداری، تبدیل فوریه سریع، پردازش سیگنال، اندازه‌گیری
s