مطالبی کوتاه در رابطه با سامانه‌های داده‌برداری

مطالبی کوتاه در رابطه با سامانه‌های داده‌برداری

عنوان سند مطالبی کوتاه در رابطه با سامانه‌های داده‌برداری
تهیه کننده علیرضا علی‌حسینی
موضوع سامانه داده‌برداری
نوع فایل مقاله
کلیدواژه داده‌برداری، تست، اندازه‌گیری، نرم‌افزار، لب ویو، LabVIEW
s
شکل ‏2 1: صورت‌‌‌هاي مختلف آمايش سيگنال

آمایش یا تطبیق سیگنال

عنوان سند آمایش یا تطبیق سیگنال
تهیه کننده علیرضا علی‌حسینی
موضوع آمایش سیگنال
نوع فایل متن و عکس
کلیدواژه داده‌برداری، آمایش سیگنال، تطبیق سیگنال
s
شکل ‏2 1: تبدیل فوریه سریع

مقدمه ای بر تبدیل فوریه سریع (FFT)

عنوان سند مقدمه ای بر تبدیل فوریه سریع (FFT)
تهیه کننده علیرضا علی‌حسینی
موضوع تبدیل فوریه سریع
نوع فایل متن و عکس
کلیدواژه داده‌برداری، تبدیل فوریه سریع، پردازش سیگنال، اندازه‌گیری
s
نرم‌افزار لب‌ویو (LabVIEW)

مختصری در مورد نرم‌افزار لب‌ویو (LabVIEW)

عنوان سند مختصری در مورد نرم‌افزار لب‌ویو (LabVIEW)
تهیه کننده علیرضا علی‌حسینی
موضوع نرم‌افزار لب‌ویو (LabVIEW)
نوع فایل متن و عکس
کلمات کلیدی داده‌برداری، نرم‌افزار، لب‌ویو، LabVIEW، تست، اندازه‌گیری، کنترل، پایش
s

فرضیه نایکوئیست یا قضیه نمونه‌برداری

فرضیه نایکوئیست یا قضیه نمونه‌برداری

عنوان سند فرضیه نایکوئیست یا قضیه نمونه‌برداری
تهیه کننده علیرضا علی‌حسینی
موضوع فرضیه نایکوئیست
نوع فایل متن و عکس
کلیدواژه داده‌برداری، نایکوئیست، نمونه‌برداری، تست، اندازه‌گیری، پردازش سیگنال
s

ترانسدیوسر چیست؟

عنوان سند ترانسدیوسر چیست؟
تهیه کننده علیرضا علی‌حسینی
موضوع ترانسدیوسر
نوع فایل متن و عکس
کلیدواژه داده‌برداری، اندازه‌گیری، ترانسدیوسر، مبدل، تراگردان، سنسور، ابزاردقیق
s