نرم افزار

این شرکت با بهره‌گیری از استانداردهای معتبر و آخرین دست‌آوردهای علمی، استفاده از تحلیل‌های دقیق و بکارگیری از جدیدترین روش‌های بهینه‌سازی، نگاهی نو را در حوزه توسعه محصولات تحلیل و طراحی ارائه نموده است. این شرکت با بررسی نیاز صنایع مختلف در حال حاضر تولید کننده محصولات زیر می‌باشد.

نرم‌افزار تحلیل یک بعدی

پیش‌بینی عملکرد جریان سیال در توربوماشین‌ها همواره حائز اهمیت بوده است. روش‌هاي متعدد و در سطوح مختلف جهت تحليل این تجهیزات مورد استفاده قرار مي‌گيرد که هر کدام مزایا و محدودیت‌های مربوط به خود را دارد. روش تحلیل یک‌بعدی جريان به دليل سرعت بالا يکي از روش‌هاي مناسب تحليل به خصوص در زمينه طراحي توربوماشین‌ها می‌باشد. این روش در کنار سرعت بالا می‌تواند دقت مطلوبی را نیز در تحلیل جریان سیال و یا طراحی توربوماشین‌ها داشته باشد. مهندسان این شرکت با تجربه بالا در زمینه تهیه نرم افزارهای مهندسی، نرم‌افزار یک بعدی تحلیل تجهیزات دوار را آماده ارائه نموده‌اند.

نرم افزار تعیین نوع پروفیل پره

در مهندسی معکوس تجهیزات دوار محوری، تشخیص نوع پروفیل پره‌های یک کمپرسور و یا توربین می‌تواند کمک شایانی در پیشبرد اهداف تعیین شده نماید. با توجه به اینکه تجهیزات دوار متعددی از پره‌های استاندارد استفاده می‌کنند؛ دانستن نوع این پره‌ها می‌تواند در مطالعات آتی روی تجهیز موثر باشد. برای این منظور کارشناسان شرکت پارس فن‌آوران رادین نرم‌افزاری را تهیه نمودند تا با گرفتن فایل سه بعدی پره، نو ع پروفیل پره را در مقاطع مختلف با دقت بسیار بالا معین می‌نماید.

نرم افزار تحلیل جریان بین پره

یکی از اطلاعات مهم در تحلیل ایرودینامیکی تجهیزات دوار به روش‌های یک‌بعدی و انحنای خط جریان تعیین ضریب افت پروفیل پره و میزان زاویه انحراف جریان می‌باشد. دقت تحلیل های ذکر شده تا حد بسیار زیادی به دقت تعیین ضریب افت پروفیل پره و زاویه انحراف ارتباط دارد. میزان افت معمولاً با استفاده از حل جریان بین‌پره‌ای و با روش‌های CFD به دست می‌آید. در کنار دقت محاسبات عددی، نحوه ایجاد روابط مناسب جهت پوشش حجم عظیم اطلاعات در شرایط مختلف جریان ورودی نیز اهمیت به سزایی دارد. در نرم‌افزار تحلیل جریان بین پره‌ای رادین پس از استخراج مقادیر ضریب افت پروفیل پره و زاویه انحراف بهترین رابطه عددی برای آن در نظر گرفته می‌شود. از نتایج این نرم‌افزار می‌توان در تحلیل جریان سیال در کمپرسور و یا توربین به روش‌‌های یک‌بعدی و یا انحنای خط جریان استفاده کرد.

نرم‌افزار انحنای خط جریان

(STREAMLINE CURVATURE)

با توجه به کاربرد گسترده توربوماشین‌ها در صنعت، پيش‌بيني عملکرد جریان سیال در آن‌ها همواره حائز اهميت بوده است. روش‌هاي متعدد و در سطوح مختلف جهت تحليل جریان در این تجهیزات مورد استفاده قرار مي‌گيرد. روش تحلیل جریان میان‌گذر انحنای خط جريان به دليل سرعت بالا يکي از روش‌هاي مناسب تحليل به خصوص در زمينه طراحي تجهیزات دوار است. در روش‌های دوبعدي، جريان سيال بر روي صفحات دوبعدي مورد مطالعه قرار گرفته و توزيع سرعت و خواص ترموديناميکي در اين صفحات مشخص مي‌گردند. در روش انحنای خط جريان، با ترکيب تحليل دوبعدي بر روی دو صفحه، يک تحليل شبه‌سه‌بعدي ایجاد می‌شود که مي‌تواند با دقت بالایی بيانگر جریان سیال باشد. کارشناسان با تجربه شرکت پارس فن‌اوران رادین با تجریه تحلیل طیف وسیعی از تجهیزات دوار پیشرفته نرم افزار تحلیل انحنا خط جریان را ارائه نموده‌اند.