نرم افزار تعیین نوع پروفیل پره

در مهندسی معکوس تجهیزات دوار محوری، تشخیص نوع پروفیل پره‌های یک کمپرسور و یا توربین می‌تواند کمک شایانی در پیشبرد اهداف تعیین شده کند. با توجه به اینکه تجهیزات دوار متعددی از پره‌های استاندارد استفاده می‌کنند، دانستن نوع این پره‌ها در مطالعات آتی روی تجهیز موثر است. برای این منظور کارشناسان شرکت پارس فن‌آوران رادین نرم‌افزاری را تهیه نمودند تا با گرفتن فایل سه بعدی پره، نو ع پروفیل پره را در مقاطع مختلف با دقت بسیار بالا معین می‌نماید.

درخواست اطلاعات

برای کسب اطلاعات بیش تر در رابطه با نرم افزار تعیین نوع پروفیل پره رادین با کارشناسان ما تماس بگیرید