حداکثر میزان همراستایی در پمپ‌های لوب

حداکثر میزان همراستایی در پمپ‌های لوب

۱- خلاصه

عنوان سند حداکثر میزان همراستایی در پمپ‌های لوب
تهیه کننده حسین بهشتی امیری
موضوع پمپ لوب
نوع فایل مقاله
کلیدواژه پمپ لوب، هم راستایی، هم‌راستایی شعاعی، هم‌راستایی زاویه‌ای، جدول هم‌راستایی

۲- محتوا مقاله

هم‌ترازی محور پمپ و محور الکتروموتور تاثیر به سزایی در عملکرد صحیح پمپ لوب دارد. بعد از هر بار تعمیر و یا برای نصب اولین بار باید در محل نصب پمپ همراستایی بین محور پمپ و الکتروموتور بازرسی شود. در صورت عدم بازرسی همراستایی پمپ و الکتروموتور امکان ایجاد اشکالات زیر وجود دارد.

  1. افزایش سر و صدا
  2. صدمه دیدن مکانیکال سیل
  3. تاب برداشتن شفت
  4. صدمه دیدن یاتاقان‌ها
  5. افزایش تعمیرات پمپ
  6. افزایش هزینه نگهداری پمپ

برای این منظور جدولی برای حداکثر میزان عدم همراستایی در پمپ‌های لوب تهیه شده است.

شکل ‏2‑1: نمایش میزان عدم همترازی بین محور الکترو موتور و محور پمپ گوشواره‌ای (پمپ لوب)

شکل ‏۲‑۱: نمایش میزان عدم همترازی بین محور الکترو موتور و محور پمپ لوب)

جدول ‏2‑1: جدول نمایش حداکثر عدم همراستایی در پمپ گوشواره‌ای (پمپ لوب)

جدول ‏۲‑۱: جدول نمایش حداکثر عدم همراستایی در پمپ لوب)

در این جدول هم‌راستایی زاوایه‌ای و هم‌راستایی شعاعی مد نظر قرار گرفته است و برای رنج مناسبی از قطر کوپلینگ‌ها مقدار ماکزیمم این عدد تعیین شده است.