معرفی پمپ های گریز از مرکز

عنوان سند بازه ی مجاز عملکرد پمپ‌های روتودینامیک
تهیه کننده احمدرضا غلام رضاپور
موضوع پمپ‌های گریز از مرکز
نوع فایل مقاله
کلمات کلیدی معرفی، پمپ گریز از مرکز، پمپ‌های روتودینامیک، بازه مجاز عملکرد
دانلود PDF مقاله
s
ادامه مطلب