خدمات مهندسی

مهندسی معکوس شفت پمپ

مهندسی معکوس شفت پمپ

نام قطعه: شفت

صنعت کارفرما: صنایع فولاد

جنس قطعه: AISI 420

تعداد: ۱۰ عدد

طول شفت: ۱۵۰۰ میلیمتر

کارفرما: پمپ سانتریفوژ عمودی

مهندسی معکوس بلید توربین بخار

مهندسی معکوس بلید توربین بخار

نام قطعه: پره توربین بخار

صنعت کارفرما: صنعت پالایشگاهی

جنس قطعه: AISI 420

تعداد: ۱۰۰ عدد

طول پره: ۴۰ میلیمتر

کارفرما: توربین بخار

مهندسی معکوس ۵ عدد پروانه بسته جریان شعاعی

مهندسی معکوس 5 عدد پروانه بسته جریان شعاعی

نام قطعه: پروانه

صنعت کارفرما: صنعت پتروشیمی

جنس قطعه: cf8m

تعداد: ۵ عدد

قطر قطعه: ۳۰۰ میلیمتر

کارفرما: پمپ سانتریفوژ

ساخت ۱۰ عدد رینگ گردان

ساخت 10 عدد رینگ گردان

نام قطعه: رینگ گردان

صنعت کارفرما: صنایع پالایشگاهی

جنس قطعه: AISI 316 TI

تعداد: ۱۰عدد

قطر قطعه: ۲۵۰ میلیمتر

مهندسی معکوس ۱۰ عدد پوسته فن سانتریفیوژ

مهندسی معکوس 10 عدد پوسته فن سانتریفیوژ

نام قطعه: پوسته فن سانتریفوژ بخار روغن

صنعت کارفرما: صنعت پالایشگاهی

جنس قطعه: ST52

تعداد: ۱۰عدد

قطر قطعه: ۷۰۰ میلیمتر

کارفرما: توربین گاز SGT600

مهندسی معکوس قطعه روتاری جوینت

مهندسی معکوس قطعه روتاری جوینت

نام قطعه: روتاری جوینت

صنعت کارفرما: صنعت پتروشیمی

مهمترین مراحل

oبریزینگ

oپوشش کروم اکسید

oلپینگ

کارفرما: خنک کاری شفت‌های گرم

مهندسی معکوس ۴ عدد Semi Ball Valve سایز ۳ اینچ

مهندسی معکوس 4 عدد Semi Ball Valve سایز 3 اینچ

نام قطعه: Semi Ball Valve

صنعت کارفرما: صنعت کاغذ سازی

جنس تجهیز : ASTM A351 Gr. CF8M

تعداد: ۴ عدد

سایز تجهیز : ۳ اینچ

کارفرما: انتقال پالپ و اسلاری

مهندسی معکوس قطعات پمپ شینکو ژاپن

مهندسی معکوس قطعات پمپ شینکو ژاپن

نام قطعات: پروانه، رینگ سایشی و موس رینگ

صنعت کارفرما: صنایع پالایشگاهی

نام مجری: شرکت پارس فن‌آوران رادین

جنس قطعات: آلیاژ آلومینیوم برنز

دورکاری پمپ: ۳۰۰۰ دور بر دقیقه

تعداد پره: ۵ عدد

قطر خارجی: ۶۱۵ میلیمتر

مهندسی معکوس قطعات شیر کنترلی

مهندسی معکوس قطعات شیر کنترلی

نام قطعات: سیت، گاید و پلاگ شیر کنترلی

صنعت کارفرما: صنایع پالایشگاهی

جنس قطعات: Duplex

نوع سخت کاری: جوش استلایت

تعداد: ۴ عدد

مهندسی معکوس پروانه کمپرسور توربوشارژر

مهندسی معکوس پروانه کمپرسور توربوشارژر

نام قطعه: پروانه کمپرسور

صنعت کارفرما: صنایع نفت و گاز

جنس قطعات:۱۷-۴ph

تعداد پره: ۱۴ عدد

نوع پروانه: شعاعی، نیمه بسته

تعداد: ۲ عدد

مهندسی معکوس پروانه دبی سنج توربینی

مهندسی معکوس پروانه دبی سنج توربینی

نام قطعه: پروانه دبی سنج توربینی

صنعت کارفرما: صنایع نفت و گاز

جنس قطعات: آلیاژ آلومینیوم

تعداد پره: ۱۲ عدد

نوع پروانه: جریان محوری

تعداد: ۲ عدد

مهندسی معکوس پروانه پمپ جریان شعاعی

مهندسی معکوس پروانه پمپ جریان شعاعی

نام قطعه: پروانه پمپ

صنعت کارفرما: صنایع نفت و گاز

جنس قطعات: cf8m

تعداد پره: ۵ عدد

نوع پروانه: شعاعی، بسته

تعداد: ۲ عدد

مهندسی معکوس مکانیکال سیل پمپ اسیدی

مهندسی معکوس مکانیکال سیل پمپ اسیدی

نام قطعات: مکانیکال سیل پمپ

صنعت کارفرما: صنایع بهداشتی

نام سیال: تگزاپون

جنس بوش: AISI 316

تعداد: ۵ عدد

نوع مکانیکال سیل: Single Mechanical Seal

مهندسی معکوس پروانه پمپ توریشیما

مهندسی معکوس پروانه پمپ توریشیما

نام قطعه: پروانه پمپ گریز از مرکز

صنعت کارفرما: صنایع نفت و گاز

نوع ریختگری: ریخته‌گری دقیق

جنس قطعات: cf8m

دورکاری پمپ: ۳۰۰۰ دور بر دقیقه

تعداد پره: ۷ عدد

مهندسی معکوس پروانه فن گریز از مرکز

مهندسی معکوس پروانه فن گریز از مرکز

نام قطعات: پروانه فن گریز از مرکز

صنعت کارفرما: صنایع پالایشگاهی

جنس قطعات: AISI 316

دورکاری فن: ۳۰۰۰ دور بر دقیقه

تعداد پره: ۹ عدد

تعداد تولید شده: ۱۰ عدد

مهندسی معکوس شفت متحرک پمپ

مهندسی معکوس شفت متحرک پمپ

نام قطعات: شفت متحرک پمپ

صنعت کارفرما: صنعت پالایشگاهی

جنس قطعات: AISI 420

دورکاری پمپ: ۱۵۰۰ دور بر دقیقه

تعداد: ۱۰ عدد

کارفرما: پمپ گوشواره‌ای

مهندسی معکوس بوش شفت پمپ

مهندسی معکوس بوش شفت پمپ

نام قطعات: بوش شفت پمپ

صنعت کارفرما: صنعت پتروشیمی

برند پمپ: KSB

جنس قطعات: AISI 420

تعداد : ۱۰ عدد از هر سایز

مهندسی معکوس پروانه پمپ سانتریفوژ افقی

مهندسی معکوس پروانه پمپ سانتریفوژ افقی

نام قطعه: پروانه پمپ سانتریفوژ افقی

صنعت کارفرما: صنعت پتروشیمی

جنس قطعات: cf8m

دورکاری پمپ: ۳۰۰۰ دور بر دقیقه

تعداد پره: ۷ عدد

نوع پروانه: جریان شعاعی

مهندسی معکوس قطعه پلانجر

مهندسی معکوس قطعه پلانجر

نام قطعات: پلانجر

صنعت کارفرما: صنعت پالایشگاهی

جنس قطعات: aisi 420

کارفرما: شیرهای صنعتی

تعداد : ۶ عدد

دارای صافی سطح بسیار بالا

مهندسی معکوس پروانه پمپ سانتریفوژ افقی

مهندسی معکوس پروانه پمپ سانتریفوژ افقی

نام قطعات: پروانه پمپ چند طبقه

صنعت کارفرما: صنعت پتروشیمی

جنس قطعات: aisi 316

دورکاری پمپ: ۳۰۰۰ دور بر دقیقه

تعداد پره: ۶ عدد

تعداد تولید شده: ۸ عدد

مهندسی معکوس پوسته کمپرسور

مهندسی معکوس پوسته کمپرسور

نام قطعه: پوسته پروانه کمپرسور

صنعت کارفرما: صنعت ریلی

جنس قطعات: GGG-40

دورکاری کمپرسور: ۳۰۰۰۰ دور بر دقیقه

کارفرما: کمپرسور توربوشارژر

مهندسی معکوس پوسته شیرهای کنترلی

مهندسی معکوس پوسته شیرهای کنترلی

نام قطعات: پوسته شیرهای کنترلی

صنعت کارفرما: صنعت پالایشگاهی

جنس قطعات: DUPLEX

کارفرما: شیرهای کنترلی

تعداد تولید: ۴ عدد

مهندسی معکوس نازل‌های تزریق

مهندسی معکوس نازل‌های تزریق

نام قطعات: نازل تزریق

صنعت کارفرما: صنعت پالایشگاهی

جنس قطعات: aisi 316

سایزهای تولید شده: ۳ سایز

تعداد تولیدی: ۱۰۰ عدد

مهندسی معکوس فریم پلیت پمپ سولزر

مهندسی معکوس فریم پلیت پمپ سولزر

نام قطعات: فریم پلیت پمپ

صنعت کارفرما: صنعت پتروشیمی

جنس قطعات: cf8m

دورکاری پمپ: ۳۰۰۰ دور بر دقیقه

تعداد تولیدی: ۲ عدد

مهندسی معکوس پوسته پمپ برند سولزر

مهندسی معکوس پوسته پمپ برند سولزر

نام قطعات: پوسته پمپ

صنعت کارفرما: صنعت پتروشیمی

جنس قطعات: cf8m

دورکاری پمپ: ۳۰۰۰ دور بر دقیقه

تعداد تولید شده: ۲ عدد

مهندسی معکوس پروانه پمپ

مهندسی معکوس پروانه پمپ

نام قطعات: پروانه پمپ مقاوم به اسید

صنعت کارفرما: صنعت پتروشیمی

جنس قطعات: pvdf

دورکاری پمپ: ۳۰۰۰ دور بر دقیقه

تعداد پره: ۶ عدد

تعداد تولید شده: ۱۰ عدد

مهندسی معکوس بوش اسلیو دستگاه دکانتر

مهندسی معکوس بوش اسلیو دستگاه دکانتر

نام قطعات: بوش اسلیو دستگاه دکانتر

صنعت کارفرما: صنعت پتروشمی

جنس قطعات: aisi 316 ti

کارفرما: دستگاه دکانتر افقی

تعداد تولید شده: ۸ عدد

üبرای اولین بار در ایران