پمپ لوب

ساخت ۱۰ عدد پمپ لوب (گوشواره‌ای) طرح نوا

ساخت 10 عدد پمپ لوب (گوشواره‌ای) طرح نوا

نام تجهیز: پمپ گوشواره ای طرح نوا سایز دو اینچ

صنعت کارفرما: صنایع شوینده و بهداشتی

نوع لوب‌ها: سه لوب

لزجت سیال: ۹۸۰۰ سانتی پوز

فشاری کاری پمپ: ۴٫۵ بار

نوع آب بندی: مکانیکال سیل

پرداخت سطح داخلی: کمتر از ۰٫۸ میکرو متر

پمپ لوب (گوشواره‌ای) طرح نوا سایز ۳-۸۰

پمپ لوب (گوشواره‌ای) طرح نوا سایز 3-80

نام تجهیز: پمپ گوشواره ای طرح نوا سایز ۱٫۵ اینچ

صنعت کارفرما: آرایشی و بهداشتی

نام سیال: تگزاپون

جنس قطعات اصلی: AISI 316

تعداد لوب: ۳ لوب

نوع آب بندی: مکانیکال سیل

پمپ لوب (گوشواره‌ای)

پمپ لوب (گوشواره‌ای)

نام تجهیز: پمپ گوشواره ای طرح نوا سایز دو اینچ

صنعت کارفرما: آرایشی و بهداشتی

نام سیال: تگزاپون

جنس قطعات اصلی: AISI 316

تعداد لوب: ۳ لوب

نوع آب بندی: مکانیکال سیل

پمپ لوب (گوشواره‌ای) طرح نوا

پمپ لوب (گوشواره‌ای) طرح نوا

نام تجهیز: پمپ گوشواره ای طرح نوا سایز شش اینچ

صنعت کارفرما: صنایع شوینده و بهداشتی

نوع لوب‌ها: سه لوب

لزجت سیال: ۹۸۰۰ سانتی پوز

فشاری کاری پمپ: ۴٫۵ بار

نوع آب‌بندی: مکانیکال سیل

پرداخت سطح داخلی: کمتر از ۰٫۸ میکرو متر

پمپ لوب (گوشواره‌ای) طرح نوا

پمپ لوب (گوشواره‌ای) طرح نوا

نام تجهیز: پمپ گوشواره ای طرح نوا سایز سه اینچ

صنعت کارفرما: صنایع غذایی- سس کچاب و مایونز

نوع لوب‌ها: سه لوب

دبی پمپ: ۱۲ متر مکعب بر ساعت

لزجت سیال: ۵۶۰۰ سانتی پوز

فشار کاری پمپ: ۴ بار

نوع آب‌بندی: مکانیکال سیل