پایگاه دانش

شکل ‏1‑2: نمایش یک پمپ گوشواره‌ای یا لوب

پمپ های لوب

به طور کلی پمپ به دستگاهی گفته می‌شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی اخذ و به سیال مایعی که از آن عبور می‌کند، انتقال می‌دهد. در نتیجه انرﮊی سیال پس از خروج از این دستگاه (پمپ) افزایش می‌یابد. در بخش پمپ لوب، در پایگاه دانش در مورد مباحث مختلفی پیرامون پمپ های لوب صحبت کرده ایم. برای کسب اطلاعات بیش تر روی ادامه مطلب کلیک کنید.

ادامه مطلب