پمپ اسلاری و طبقه‌‌بندی آن‌ها

پمپ اسلاری و طبقه بندی آن‌ها

۱- خلاصه

عنوان سند پمپ اسلاری و طبقه بندی آن‌ها
تهیه کننده حسین بهشتی امیری
موضوع پمپ اسلاری
نوع فایل مقاله
کلیدواژه پمپ اسلاری، پمپ افقی، عمودی، شناور، انواع پمپ‌ها

۲- مقدمه

در این مقاله سعی می‌شود تا طبقه‌بندی جامعی از پمپ‌های اسلاری ارائه شده و به معرفی آنها پرداخته شود.
دسته بندی پمپ‌های اسلاری بر اساس طبقه‌بندی مکانیکی درشکل  ‏۲ -۱ به نمایش در آمده است.

شکل ۲‑۱: نمایش نحوه طبقه بندی انواع پمپ اسلاری

۳- پروانه آویزان (Overhung Impeller)

پروانه‌ای که به انتها شفت نصب می‌شود.

۴- فریم نصب شده

در این طبقه‌بندی پوسته و پروانه بر روی فریم یاتاقان‌ها که به شکل مجزا کوپل می‌شود نصب می‌شوند. در حقیقت فریم پمپ امکان نگهداری از کل پمپ را دارا می‌باشد و یا پوسته پمپ همچنین نگهدارنده دیگری هم خواهد داشت.

۵- یک سر نصب شده (Cantilevered Wet Pit)

در این پمپ‌ها پروانه به انتهای شفت نصب می‌شود. شفت پمپ در جهت عمودی قرار می‌گیرد.

محفظه یاتاقان در بالای سطح سیال قرار گرفته و پوسته و پروانه در داخل سیال قرار می‌گیرند.

۶- پمپ مستغرق

پمپ‌های مستغرق دارای کوپل بسته، طراحی پروانه آویزان با موتور الکتریکی قابل شناور در سیال می‌باشند. در حین کار این پمپ‌ها به شکل کامل در سیالی که باید انتقال یابد، شناور می‌شوند.

۷- دو پوسته‌ای (Lined Type)

این طراحی برای قابل تعویض بودن پوسته داخلی و حفظ همیشگی پوسته خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پوسته داخلی عموماً از لاستیک‌ها و فلزات مقاوم به سایش می‌باشند.

۸- تک پوسته‌ای (Unlined Type)

این پمپ‌ها دارای یک پوسته بوده که می‌توانند صفحات مقاوم به سایش داشته باشند.
پمپ‌هایی که اتصال فریم آنها به شکل جداگانه کوپل (Separately Coupled Frame Mounted) می‌شوند برای انتقال اسلاری‌های سنگین‌تری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
پمپ عمودی (Cantilevered Wet Pit) در فرایندهایی بیشتر استفاده می‌شوند که کلاس سایش کمتر باشد و فراوانی ذرات جامد بالا نباشد. دهانه خارجی این پمپ‌ها از ۳۰۰ میلیمتر تجاوز نمی‌کند.

۹- نمایش انواع پمپ‌ها

در ادامه مهمترین پمپ‌های اسلاری که در هر یک از طبقه بندی‌ وجود دارد به نمایش گذاشته می‌شود.

پمپ اسلاری و طبقه بندی آن‌ها

۱۰- جمع‌بندی

در این مقاله سعی شده است تا انواع مختلف پمپ‌های اسلاری معرفی گردد. پمپ اسلاری ابتدا به سه دسته افقی؛ عمودی و شناور تقسیم بندی می‌شوند و سپس با توجه به اینکه تک پوسته و یا دو پوسته ای داشته باشند تقسیم بندی می شوند و در نهایت بسته به اینکه جنس لاستیکی و یا فلزی باشند طبقه بندی می شوند.

۱۱- مراجع

۱٫ ANSI HI 12.1-12.6, Rotodynamic Slurry Pumps 2005.