معرفی پمپ های گریز از مرکز

۱- خلاصه

عنوان سند بازه ی مجاز عملکرد پمپ‌های روتودینامیک
تهیه کننده احمدرضا غلام رضاپور
موضوع پمپ‌های گریز از مرکز
نوع فایل مقاله
کلمات کلیدی معرفی، پمپ گریز از مرکز،پمپ‌های روتودینامیک، بازه مجاز عملکرد

۱-۱- این گزارش در مورد اثرات کارکرد پمپ‏‌های روتودینامیک در دبی‏‌های کمتر یا بیشتر از دبی بهینه‏‌ی راندمان است که این اثرات بر مقدار مصرف توان و نیز عمر مفید قطعات پمپ موثر است؛ درنتیجه توجه به دبی کاری پمپ برای عملکرد مطمئن و کارآمد پمپ بسیار مهم است.

ویژگی‏های طراحی برای هر دو حالت کارکرد و عمر سرویس، در نزدیکی یک دبی جریان معین که ماکزیمم بازده را به‏ دست می‏‌دهد (BEP)، بیهنه‏‌سازی می‌‏شوند. در نقطه‏‌ی بهینه‏‌ی بازده، پمپ با ماکزیمم بازده هیدرولیکی کار می‏‌کند. همچنین سیال پمپاژ‏ شده با کمترین مقدار افت از پره‏‌های روی پروانه، دیفیوزر بدنه (نازل تخلیه) و یا دیفیوزر پره‏‌دار عبور می‏‌کند. جریان داخل پره‏‌های پروانه و دیفیوزر (در صورت مجهز بودن) نسبتا یکنواخت بوده و با هندسه‏‌ی هیدرولیکی پمپ تطبیق دارد.

به هنگام کار با دبی‏‌هایی که به اندازه‏‌ی کافی از حالت بهینه فاصله داشته ‏باشند، جریان عبوری از پمپ دیگر یکنواخت نخواهد بود، مناطق چرخش و جدایش جریان نیز موجب افزایش افت‏‌های هیدرولیکی خواهد شد؛ همچنین، جریان غیر یکنواخت و توزیع ناهموار فشار، باعث افزایش بار هیدرولیکی و لرزش‏هایی در پمپ می‏‌شود.

پمپ‏‌هایی که در حضور مواد فیبری و با سرعت‏‌ها و دبی‏‌های پایین کار می‏‌کنند، می‏‌توانند دچار انسداد و گرفتگی شوند. کمینه‏‌ی دبی جریان که برای تعریف محدوده‌‏ی مجاز عملکرد استفاده ‏می‌‏شود، ممکن است نیاز به افزایش داشته‌‏باشد تا خطر گرفتگی در این‏گونه کاربردها کاهش یابد.

۱-۲- بازه‎ی ترجیحی عملکرد (POR)
بازه‌‏ی عملکرد ترجیحی محدوده‌‏ای از دبی‏‌های جریان در طرفین نقطه‌‏ی بهینه‎‌ی بازده است که در آن راندمان هیدرولیکی پمپ به طور اساسی افت نمی‏‌کند. در این محدوده، عمر کاری پمپ تحت تاثیر بارهای هیدرولیکی یا لرزش‌‏های ناشی از جریان قرارنمی‏‌گیرد. کارکرد پمپ در ناحیه‏‌ی عملکرد ترجیحی (POR) قابلیت اطمینان و مصرف انرژی کمتر را تضمین می‏‌نماید.
بازه ترجیحی عملکرد برای بیشتر پمپ‏های روتودینامیک بین ۷۰ درصد تا ۱۲۰ درصد نقطه‏ی بهینه‏‌ی راندمان است. برای پمپ‏‌های کوچکتر، با توان کمتر از ۴ کیلووات، یا پمپ‏‌هایی با سرعت مخصوص پایین (ns کمتر از ۱۵)، ممکن است که سازنده بازه ترجیحی عملکرد دیگری را پیشنهاد دهد، که گسترده‌تر یا محدودتر از این بازه باشد. برای پمپ‏‌های بزرگتر، با توان بیشتر از ۱مگاوات، یا پمپ‏‌هایی با منحنی هد ناپایدار، سازنده محدوده‏‌ی کوچکتری را پیشنهاد می‏‌کند.
جریان مناسب برای پمپ‏‌های با سرعت مخصوص مخصوص بالا، در محدوده‏‌ی کوچکتری از دبی‏‌ها قرار می‌‏گیرد. بازه‏‌ی ترجیحی عملکرد برای این دسته از پمپ‌‏ها درجدول ۹٫۶٫۳٫۱ نشان‏ داده‏ شده‏ است.
برای پمپ‏‌های اسلاری که با درصد فراوانی بالایی از ذرات جامد ساینده کار می‏‌کنند، بازه‌‏ی مورد قبول در درجه‌‏ی اول با توجه به عمر اجزای سایشی تعیین می‏‌شود. به استاندارد ANSI/HI 12.1-12.6 (نامگذاری، تعاریف، کاربردها و عملکرد پمپ‌‏های روتودینامیک اسلاری) مراجعه ‏نمایید.