تحلیل و شبیه سازی جریانی

در گذشته، مهندسان برای طراحی و بررسی دستگاه‌های جدید، باید هزینه و زمان زیادی برای ساخت نمونه صرف می‌کردند تا بتوانند عملکرد آن را مورد آزمایش قرار دهند. امروزه، قبل از ساخت هر تجهیزی ابتدا عملکرد آن به نحو کامل شبیه‌سازی شده و نتیجه هر گونه تغییری بر عملکرد دستگاه قابل بررسی می‌باشد. در واقع با استفاده از شبیه‌سازی تجهیز، طراحان و مهندسان به ابزاری قدرتمند و سریع برای بررسی عملکرد تجهیز در اختیار خواهند داشت.

مهندسان شرکت پارس فن‌آوران رادین با تجربه فراوان در شبیه‌سازی تجهیزات و پدیده‌های پیچیده، بهره‌گیری از کامپیوترهایی با قدرت پردازش بالا و تسلط به نرم‌افزار‌های تخصصی شبیه‌سازی جریان (Fluent, Ansys, Numeca . . ) امکان شبیه‌سازی و تحلیل کلیه تجهیزاتی و محیط ‌های صنعتی را دارا می‌باشند.

شبیه سازی جریان سیال | پارس فناوران رادین
شبیه سازی جریان سیال ۲ | پارس فناوران رادین
شبیه سازی جریان سیال ۳ | پارس فناوران رادین
شبیه سازی جریان سیال ۴ | پارس فناوران رادین
شبیه سازی جریان سیال ۵ | پارس فناوران رادین

مزایا تحلیل و شبیه‌سازی جریان

 • افزایش خلاقیت در طراحی با کمترین ریسک
 • ریشه‌یابی بسیاری از پدیده‌های فیزیکی
 • کاهش هزینه‌ها و سرعت بالاتر در مقابل روش‌های تجربی
 • شبیه‌سازی تجهیزات در سایز و مدل واقعی
 • مشاهده تغییرات رفتار جریان در داخل تجهیز
 • مشاهده تغییرات سه بعدی دما، فشار و تنش

موارد استفاده از تحلیل‌ها

 • بررسی رفتار قطعه معیوب در تجهیز
 • بررسی رفتار تجهیز با تغییر سیال کاری
 • بررسی رفتار تجهیز با اعمال تغییرات هندسی
 • طراحی معکوس تجهیزات پیچیده و گرانقیمت
 • طراحی یک تجهیز جدید
 • طراحی مجدد یک تجهیز
 • بررسی رفتار تجهیز در شرایط خطر ناک (کاویتاسیون، سرج و . . .)
 • محاسبه پارامترهای عملکردی مانند بازده، توان مصرفی و . . .
 • تهیه منحنی مشخصه دستگاه در شرایط مختلف
 • بزرگ‌نمایی و یا کوچک نمایی یک تجهیز (Scale up & Down)
 • تخمین عمر قطعات
 • تهیه سیمولاتورهای آموزشی