طراحی مجدد

طراحی مجدد به معنای آغازی دوباره در فرایند طراحی و یجاد تغییراتی در جهت بهبود یک یا چند هدف طراحی می‌باشد. در این فرایند طراح با آگاهی کامل از فرایند طراحی و ساخت تجهیز و با استفاده از روش‌های نوین طراحی و بهینه‌سازی به ارتقاء محصول دست خواهد یافت. مهندسان شرکت پارس فن‌آوران رادین برای اولین بار در ایران با پشتوانه تحلیل‌ها و استفاده از بهینه‌سازی های چند هدفه آماده ارتقاء و بهبود تجهیزات مختلف مکانیکی می‌باشند.

خدمات طراحی مجدد | پارس فناوران رادین

مزایای طراحی مجدد

 • کاهش هزینه‌های تامین قطعات یدکی
 • افزایش بازده و کاهش هزینه‌های مصرف انرژی
 • کاهش توقفات و افزایش سطح تولید
 • افزایش عمر تجهیز
 • استفاده مجدد از تجهیزات غیر فعال
خدمات طراحی مجدد ۲ | پارس فناوران رادین

موارد نیاز به دوباره طراحی

 • مصرف قطعه یدکی بالا
 • مصرف انرژی بسیار بالا
 • توقفات زیاد به علت عمر پایین دستگاه
 • تامین قطعات از دست رفته
 • افزایش محدوده عملکردی تجهیز
خدمات طراحی مجدد ۳ | پارس فناوران رادین

طراحی مجدد در ادین

 • شناخت فلسفه طراحی و ایجاد پایگاه دانشی مناسب
 • تسلط کامل بر استانداردها و قیود طراحی
 • استفاده از روش‌های طراحی کارامد و به روز
 • استفاده از توابع بهینه‌ساز چند هدفه
 • مسلط به جدیدترین ابزار تحلیل‌های هیدرولیکی و ایرودینامیکی
 • مسلط به جدیدترین ابزار تحیلیل‌های تنشی و ارتعاشاتی
 • انتخاب جنس بر مبنای قیود حاکم بر مسئله
 • تسلط بالا در فرایند‌های ساخت