طراحی معکوس

طراحی معکوس به عنوان پلی برای ورود به دنیای طراحی کامل تجهیزات در کشورهای در حال توسعه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مهندسان این شرکت با تهیه مستندات فنی شامل نقشه‌های فنی و گزارش جنس قطعات و پوشش‌ها، فرایند ساخت و نحوه نظارت بر آن، فرایند مونتاژ و تعیین تست‌های عملکردی، دقیقاً تجهیز مورد نظر را تولید می‌نمایند.

طراحی معکوس تجهیزات پمپ | پارس فناوران رادین

مزایای طراحی معکوس

 • کاهش قیمت تمام شده تجهیز
 • کاهش فضای اشغال شده در انبارها
 • امکان تامین تجهیز و قطعات آن در هر زمان
 • سهولت در بازرسی کیفی قطعات
 • دسترسی به مستندات فنی تجهیز
طراحی معکوس تجهیزات پمپ ۲ | پارس فناوران رادین
طراحی معکوس تجهیزات پمپ ۳ | پارس فناوران رادین

طراحی معکوس در رادین

 • اندازه‌برداری با دقت بالا
 • تهیه مدل سه بعدی اسمبل شده تجهیز
 • تهیه نقشه‌های ساختی دو بعدی کلیه قطعات
 • آنالیز دقیق جنس قطعات و پوشش‌های به‌کار رفته
 • کنترل کیفی و نظارت بر قطعات ساخته شده
 • تعیین فرایند مونتاژ کامل تجهیز
 • تعیین تست‌های عملکردی تجهیز
 • تعیین فرایند بسته‌بندی و نگهداری
 • تهیه شناسنامه فنی تجهیز