نگهداری و تعمیرات

در مجموعه‌های صنعتی که دارای ماشین‌آلات گوناگون می‌باشد، بخش نگهداری و تعمیرات یکی از بخش‌های بسیار مهم به حساب می‌آید. نگهداری و تعمیرات صحیح تا حدود زیادی می تواند به کاهش هزینه‌های نگهداری و حفظ خط تولید کمک نماید. در واقع منظور از نگهداری و تعمیرات مجموعه‌ای فعالیت‌ها و روش‌های منظم و دوره‌ای است که به منظور بررسی وضعیت موجود, به روز رسانی و حفظ تجهیزات در شرایط مطلوب,انجام می‌شود. به نحوی که افزایش بهره وری و کاهش فرسایش تجهیزات و در نتیجه کاهش هزینه های سنگین خرید و تعمیرات قطعه برای مجموعه به حداقل برسد. کارشناسان شرکت پارس فن‌اوران رادین با تجربه طراحی و ساخت دستگاه‌های مختلف و حضور در مجموعه‌های صنعتی گوناگون سعی نموده است تا برای تجهیزات مختلف برنامه نگهداری و تعمیرات مبتی بر استاندادهای روز تهیه نماید.

نگهدای و تعمیرات در رادین تک

 پمپ

طبق استاندارد ASME در رابطه با پمپ‌های گریز از مرکز نصب، نگهداری و تعمیرات صحیح این پمپ‌ها منجر به افزایش عمر آنها تا پنجاه درصد می‌شود. اهمیت نگهداری و تعمیرات صحیح بر هیچ مجموعه‌ای پوشیده نیست. خصوصاً در مجموعه‌های که برخی تجهیزات اهمیت فراوان داشته و با از دست دادن آنها، خط تولید متوقف می‌شود. پمپ‌های گریز از مرکز در کارخانه‌ها حکم قلب خط را ایفاء می‌نمایند و با از دست دادن آنها خط تولید دچار مشکلات جدی می‌شود.
اصولاً برنامه نگهداری و تعمیرات به دسته‌های زیر قابل تقسیم می‌باشد.

  • نگهداری و تعمیرات مبتنی بر خرابی : Breakdown Maintenance
  • نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه : Preventive Maintenance; PM
  • نگهداری و تعمیرات پیشگویانه (مراقبت وضعیت) : Predictive Maintenance; PDM
  • نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع : Total Productive Maintenance; TPM

تعمیرات و نگهداری بر مبنای خرابی یکی از روش‌های بسیار قدیمی و پر هزینه ‌در صنعت می‌باشد. قابلیت اطمینان بسیار پایین و هراس از توقف خط تولید مجموعه ها را به استفاده از روش‌های جدید سوق داده است. متاسفانه برنامه نگهداری و تعمیرات مورد استفاده در کارخانه بر اساس این روش می‌باشد که بسیار هزینه‌بر بوده و علاوه بر آن فشار روانی بسیار بالایی به پرسنل مدیریتی و مهندسی مجموعه وارد می‌آورد.
مهندسان شرکت پارس فن‌اوران رادین با مطالعه استانداردهای مربوطه و تجربه حضور در کارخانجات و سایت‌های صنعتی برنامه نگهداری و تعمیرات جامعی را برای پمپ‌های گریز از مرکز تهیه نموده‌اند. طی این برنامه سعی شده است تا با تصحیح سیستم لوله‌کشی، آموزش نصب، راه‌اندازی، برنامه نگهداری و تعمیرات، هزینه نگهداری این پمپ‌ها در مجموعه‌های صنعتی کاهش یافته و خطر توقف ناگهانی خط به حداقل خود کاهش یابد.

توضیحات بیش‌تر