طراحی معکوس

امروزه، طراحی معکوس با توجه به توجیه اقتصادی و تامین نیاز مجموعه‌ها، کاربرد گسترده‌ای در صنایع مختلف پیدا نموده است. مهندسان این شرکت با تهیه مستندات فنی شامل نقشه‌های فنی، گزارش جنس قطعات و پوشش‌ها، فرایند ساخت و نحوه نظارت بر آن، فرایند مونتاژ و تعیین تست‌های عملکردی، دقیقاً پمپ مورد نظر را تولید می‌نمایند.

مهندسی معکوس و طراحی معکوس پمپ
مهندسی معکوس و طراحی معکوس پمپ - ۲

مزایای طراحی معکوس

  • کاهش قیمت تمام شده پمپ‌ها
  • کاهش فضای اشغالی در انبارها
  • امکان تامین پمپ و قطعات آن در هر زمان
  • سهولت در بازرسی کیفی قطعات پمپ‌ها
  • دسترسی به مستندات فنی پمپ