تعریف اصطلاحات و مفاهیم پایه  در زمینه پمپ‌های اسلاری (بخش اول)

۱- خلاصه

عنوان سند فایل تصویری انواع سیستم آب بندی در پمپ‌های اسلاری
تهیه کننده زهرا حیدری
موضوع پمپ اسلاری
نوع فایل فایل تصویری
کلیدواژه پمپ اسلاری، آب‌بندی، فلاشینگ، مکانیکال سیل، اکسپلر

۲- فایل تصویری آب‌بندی دینامیکی (اکسپلر) در پمپ‌های اسلاری

https://www.aparat.com/v/ukI8d

۳-آب‌بندی پکینگی به همراه فلاشینگ با دبی بالا در پمپ‌های اسلاری

۴-آب‌بندی پکینگی به همراه فلاشینگ با دبی پایین در پمپ‌های اسلاری

۵-آب‌بندی مکانیکال سیل در پمپ‌های اسلاری