مهمترین نکات در لوله کشی پمپ لوب

مهمترین نکات در لوله کشی پمپ‌ گوشواره‌ای (پمپ لوب)

۱- خلاصه

عنوان سند مهمترین نکات در لوله کشی پمپ لوب
تهیه کننده حسین بهشتی امیری
موضوع پمپ لوب
نوع فایل مقاله
کلیدواژه پمپ لوب، پمپ گوشواره‌ای، لوله‌کشی، اتصالات، شیر، کاویتاسیون، نیروی وارده

۲- لوله‌کشی در پمپ‌های لوب

در این گزارش سعی شده است تا مهمترین نکات در زمینه لوله‌کشی در پمپ‌های لوب مورد ارزیابی قرار گیرد. پمپ‌های لوب بهتر است به نحوی نصب شوند که سیال به سمت پمپ جاری شود. در واقع سطح تراز پمپ پایین‌تر از مخرن حاوی سیال باشد. در این صورت احتمال هواگیری هم به شدت کاهش می‌یابد.

توصیه می‌شود از لوله‌های هم سایز و یا با سایز بزرگتر از اتصالات پمپ مورد استفاده قرار گیرد.

وزن لوله‌ها نباید بر روی پمپ قرار بگیرد برای این منظور بهتر است تا از نگهدارنده لوله استفاده شود. این موضوع در شکل  ‏۲ -۱ به نمایش در آمده است.

شکل ‏2‑1: نمایش استفاده از نگهدارنده لوله به منظور عدم انتقال وزن لوله‌ها بر روی پمپ

شکل ‏۲‑۱: نمایش استفاده از نگهدارنده لوله به منظور عدم انتقال وزن لوله‌ها بر روی پمپ

در لوله‌کشی‌های بسیار بلند بهتر است که در ابتدا و انتها پمپ حتماً از شیر استفاده شود تا در هنگام نگهداری و تعمیرات لازم نباشد تا کلیه مواد داخل لوله تخلیه شود.

شکل ‏2‑2: نمایش استفاده از شیر در ورود و خروج پمپ

شکل ‏۲‑۲: نمایش استفاده از شیر در ورود و خروج پمپ

در صورتی که لوله‌ها تحت ارتعاشات شدید هستند و یا بر اساس انبساط دمایی امکان اعمال نیرو به پمپ وجود دارد بهتر است که از ارتباط دهنده انبساطی۱ استفاده شود.

شکل ‏2‑3: نمایش استفاده از ارتباط دهنده انبساطی در ورود و خروج پمپ

شکل ‏۲‑۳: نمایش استفاده از ارتباط دهنده انبساطی در ورود و خروج پمپ

حتماً توصیه می شه که در مسیر جریان ورودی و خروجی از سنسورهای مختلف استفاده شود تا شرایط کاری پمپ همواره تحت کنترل بوده و مشکلاتی همچون
فشار بیش از حد
عدم رسیدن جریان به پمپ
عدم پایداری شرایط کاری
کاویتاسیون
قابل شناسایی شوند.

شکل ‏2‑4: نمایش استفاده از سنسور در ورود و خروج پمپ

شکل ‏۲‑۴: نمایش استفاده از سنسور در ورود و خروج پمپ

در هنگان نصب لوله ورودی دقت شود که خم به شکلی ایجاد نشود که بسته هوایی در لوله تشکیل گردد. این موضوع به خوبی در شکل  ‏۲ -۵ به نمایش در آمده است.

شکل ‏2‑5: نمایش نحوه درست و نادرست نصب لوله ورودی به پمپ

شکل ‏۲‑۵: نمایش نحوه درست و نادرست نصب لوله ورودی به پمپ

وقتی سیال بر روی پمپ جاری نیست، بهتر است از یک شیر اصمینان به منظور حفظ پرایمینگ و ماندن سیال در لوله استفاده شود. در صورت لزجت بالای سیال این روش توصیه نمی شود.

شکل ‏2‑6: نمایش نحوه درست و نادرست مکش پمپ از مخزن

شکل ‏۲‑۶: نمایش نحوه درست و نادرست مکش پمپ از مخزن

وقتی لازم است فیلتری در مسیر جریان قرار بگیرد بهتر است تا مساحت ورودی جریان به فیلتر ۴ الی ۵ برابر مساحت لوله باشد تا منجر به کاهش افت اصطکاکی گردد. علاوه بر آن همواره میزان افت فشار فیلتر چک شود تا در صورت گرفتگی افت بالایی را سبب نشود.

اگر سایز لوله کوچک و طول آن بسیار طولانی باشد و یا از فیلتر کوچک و یا گرفته استفاده شود در این صورت باعث افت بیشتری در مسیر ورودی شده و مقدار NPSHa کاهش می‌یابد و با ادامه این موضوع و کمتر شدن آن از مقدار NPSHr پمپ دچار کاویتاسیون می‌شود. در این صورت پمپ دچار سر و صداو ارتعاشات بسیار زیاد شده که منجر به صدمات مکانیکی به پمپ می‌شود.

لوله ورودی و خروجی

نیرو و گشتاور وارده از لوله‌ها به پمپ نباید بیش از حد مجاز باشد. این مقدار برای پوسته استیل برابر با شکل زیر می‌باشد. که در این محاسبه مقدار D برابر با قطر لوله می‌باشد.

شکل ‏2‑8: نمایش مختصات مورد نظر بر روی پمپ گوشواره ای

شکل ‏۲‑۸: نمایش مختصات مورد نظر بر روی پمپ لوب

شکل ‏۲‑۸: نمایش مختصات مورد نظر بر روی پمپ لوب