شناسنامه فنی قطعه

صنایع بزرگ به علت تعدد تجهیزات، دارای قطعات مصرفی زیادی می‌باشند که برخی با خرید قطعات استاندارد موجود در بازار و برخی دیگر با انجام پروسه ساخت تامین می‌شوند. اتمام این قطعات و عدم دسترسی به آنها هزینه‌های بسیار گزافی را به نحو مستقیم و غیر مستقیم به مجموعه‌ها وارد می‌نماید. شناسنامه فنی قطعه، به عنوان یک مدرک مرجع برای هر قطعه ساختنی تعریف می‌گردد. این مدرک به نحوی تهیه می‌شود که برای ساخت قطعه، دیگر نیازی به خود قطعه نبوده و کلیه اطلاعات لازم برای ساخت و تحویل‌گیری قطعه در آن به نحو کامل فراهم می‌آید. کارشناسان شرکت پارس فن‌آوران رادین با تجربه تهیه بیش از ۱۰۰۰۰ شناسنامه فنی قطعه در صنایع گوناگون آمادگی خود برای این کار اعلام می‌دارند.

درخواست اطلاعات

برای کسب اطلاعات بیش تر در رابطه با شناسنامه فنی با کارشناسان ما تماس بگیرید

خدمات شناسه فنی - رادین تک