آموزش

آموزش پمپ ها در رادین تک

آموزش پمپ

امروزه پمپ‌ها به عنوان قلب تپنده مجموعه‌های صنعتی نقش مهمی را در شکل‌گیری فرایند تولید بر عهده دارند. تنوع بسیار بالای این تجهیز و دامنه کاربرد فراوان آن باعث شده است تا به عنوان دومین تجهیز پر مصرف صنعتی شناخته شود. شناخت مناسب این پمپ‌ها و آموزش صحیح نحوه نصب و نگهداری آن‌ها، از یک سو منجر به افزایش عمر پمپ‌ها شده و از سوی دیگر میزان توقفات خط تولید را کاهش خواهد داد. این شرکت با تجربه طراحی کامل پمپ‌های صنعتی، تهیه رویه‌های بازرسی و تست، تهیه دستورالعمل نصب، راه‌اندازی و نگهداری طیف وسیعی از پمپ‌ها، دوره‌های آموزشی در دو سطح مقدماتی و پیشرفته را با سر فصل‌های زیر تهیه نموده است.

توضیحات بیش‌تر